THCS Thuc Nghiem

THCS Thực Nghiệm
Địa chỉ:
Bản quyền thuộc về Trường Trung học cơ sở Thực Nghiệm
Địa chỉ: 50 Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại : 043 762 5243
Mail: thucnghiem@hanoiedu.com.vn